Konprann Kriz Malkadi (Kriz)

Pou fini kriz malkadi mande pou yon konpreyansyon konplè sou ki jan ak poukisa moun k ap viv ak kriz malkadi yo afekte. Bibliyotèk resous sou la men nou fè li fasil pou konnen ki sa nou kont.

Prensip Fondamantal

Non pa gen de kalite kriz malkadi ka egzakteman menm jan, men pifò pataje kèk sentòm komen gen plis chans yo afekte moun ki ap viv ak yon maladies Kriz malkadi.

Kisa kriz malkadi ye?

Kriz malkadi, souvan refere kòm yon maladi kriz malkadi, se yon kondisyon komen medikal ki afekte sistèm nèv central la. Pandan ke gen kèk moun ki ka fè eksperyans yon kriz sèl nan tout lavi yo, dyagnostik la nan kriz malkadi se te fè apre yon moun fè eksperyans de oswa plis kriz ki pa te koze pa yon lòt kondisyon medikal li te ye.

Kisa ki yon kriz malkadi?

Kriz yo wè nan  Malkadi yo ki te koze pa latwoublay nan aktivite elektrik nan sèvo a, ki deranje fonksyon nòmal epi yo ka pwodwi yon chatman nan mouvman yon moun nan, sansasyon, konpòtman oswa konsyans. Kriz yo ki rive nan Kriz Malkadi ka ki gen rapò ak yon aksidan nan sèvo oswa yon tandans fanmi, men tout souvan kòz la rete enkoni. Gen plizyè diferan kalite kriz, ak yon moun ki gen Kriz Malkadi ka fè eksperyans plis pase yon kalite kriz malkadi nan tout lavi yo.

Èske Yon Kriz se Yon Ijans Medikal?

Souvan, premye fwa yon moun gen yon kriz, yo ka pran li an anbilans nan Sal Dijans la. Nan sal dijans la, moun nan ap evalye pa doktè nan sal dijans la epi li ka wè tou pa yon newològ oswa yo ka refere li pou wè yon newològ pou yo swiv li.

Dyagnostik nan Kriz Malkadi

Rekonèt ak dyagnostike ki kalite kriz malkadi oswa Kriz Malkadi ki afekte yon moun ka pafwa difisil. Sepandan, gen kèk fason komen nan tès ak detèmine yon dyagnostik Kriz Malkadi.

Kouman yo dyagnostike Kriz Malkadi?

Gen anpil kondisyon medikal ki ka lakòz chanjman nan konpòtman, sansasyon, mouvman ak konsyans ki ta ka konfonn ak Kriz Malkadi. Sepandan, sa kap pase pandan kriz malkadi yon moun - ak istwa medikal yo - ka kritik nan ede avèk presizyon dyagnostik Kriz Malkadi.

 Si yo sispèk yon istwa medikal nan Kriz Malkadi, yon doktè ka bay lòd pou tès medikal eseye ak konfime dyagnostik la. Tès bonè ta ka gen ladan yon tès EEG (electroencephalogram), ki pèmèt pou anrejistreman nan aktivite nan sèvo, ak tès san kòm yon pati nan premye travay-up la. Anplis de sa, yon MRI (D sonorite mayetik) ka bay yon foto detaye sou anatomi nan sèvo a pi byen evalye kondisyon an nan yon moun ki gen kriz.

Ki kalite doktè ki ka ede dyagnostike kriz malkadi?

Si ou menm oswa yon moun ou renmen sispèk yon pwoblèm, li enpòtan pou pataje enfòmasyon sa yo avèk doktè premye swen ou (doktè fanmi, pedyat), ki moun ki pral fè yon evalyasyon. Doktè swen prensipal ou ap koute ou epi li ka bay lòd pou kèk tès inisyal, men nan pifò ka yo, si yo gen enkyetid ke ou ka gen kriz, yo pral refere w bay yon newològ. Yon newològ se yon doktè ki resevwa fòmasyon pou fè dyagnostik maladi nan sèvo a, ki gen ladan kriz malkadi. Gen kèk newològ ki gen fòmasyon espesifik nan epilepsi epi yo rele yo epileptoloji, espesyalis ki souvan travay avèk sant kriz malkadi pou bay swen pou moun ki fè fas a sentòm inik oswa difisil.

Kalite kriz malkadi

Kriz kòmansman

Kriz ka kòmanse nan youn oswa tou de emisfè nan sèvo a, chanje konsyans yon moun nan anviwònman yo, oswa lakòz yon moun fè eksperyans sentòm motè. Yon dyagnostik egzat ka jwe yon gwo wòl nan idantifye sentòm yo espesifik, risk, ak opsyon tretman pou kalite espesifik yon moun nan kriz malkadi.

Focal aparisyon vs. Kriz aparisyon jeneralize

Anjeneral, kalite kriz ki pi komen yo ka distenge pa kote yo kòmanse nan sèvo a. Se sèvo imen an divize an de emisfè: yon emisfè dwat ak yon emisfè gòch. Moun sa yo ki kriz ki enplike rezo nan yon sèl emisfè nan sèvo a yo refere yo kòm kriz aparisyon fokal, pandan y ap moun ki kòmanse nan tou de emisfè nan sèvo a yo refere yo kòm kriz aparisyon jeneralize.

Nan pifò ka yo, Kriz Konsyantizasyon aparisyon Fokal yo ka plis klase pa nivo konsyantizasyon yon moun genyen lè yo gen sentòm yo nan yon kriz, ak sou kriz la lakòz moun nan fè eksperyans sentòm motè.

Kriz enkoni Aparisyon

Souvan li difisil pou konnen si yon kriz gen yon aparisyon fokal oswa jeneralize, ak nan ka sa yo, se kalite kriz la dekri kòm enkoni Aparisyon. Kriz aparisyon enkoni ka dekri plis pa doktè ou tankou yo te motè (sentòm yo enkli patisipasyon nan misk) oswa ki pa Peye-motè (sentòm yo pa enplike misk).

Founisè swen ou yo ap bay lòd pou tès yo panse yo ka itil pou eseye detèmine si kriz ou yo se aparisyon fokal oswa jeneralize. Tès yo mande souvan pou ede detèmine aparisyon nan kriz gen ladan EEG MRI ak tès videyo EEG.

Kriz Konsyantizasyon aparisyon Fokal

Founisè swen ou yo ap bay lòd pou tès yo panse yo ka itil pou eseye detèmine si kriz ou yo se aparisyon fokal oswa jeneralize. Tès yo mande souvan pou ede detèmine aparisyon nan kriz gen ladan EEG MRI ak tès videyo EEG.

Fokal Aparisyon Kriz Konsyantizasyon Andikape

Fokal aparisyon kriz Konsyantizasyon ki gen pwoblèm - pafwa yo rele kriz konplèks pasyèl - se kalite ki pi komen nan kriz ki gen eksperyans pa moun ki gen kriz malkadi. Tipikman dire 1-2 minit, kriz sa yo souvan akonpanye pa otomatism (tankou bat bouch ou, ou pedi balance), vin inyorans nan anviwònman, ak pèdi wout.

Fokal Bilateral Tonik-Klonik Kriz

sa yo yo rele Fokal Bilateral Tonik-Clonic Kriz paske yo kòmanse nan yon zòn espesifik sou yon bò nan sèvo a ak gaye enplike tou de bò nan sèvo a. Kriz bilateral tonik-klonik rive nan plis pase 30% nan moun ki gen kriz malkadi aparisyon fokal epi anjeneral dire 1 a 3 minit (byenke li ka pran siyifikativman pi long pou yon moun refè). Yon Fokal Bilateral Tonik-Klonik Kriz ki dire pi lontan pase 5 minit se yon ijans medikal.

Kriz motè jeneralize - Tonik klonik

Yon kriz malkadi jeneralize ak se sa pifò moun panse a lè yo tande mo "kriz la." Yon tèm ki pi gran pou sa a ki kalite kriz malkadi se "Grand mal." Yon moun pèdi konesans, misk rèd, ak mouvman souke yo wè. Kòm enplisit pa non li yo konbine karakteristik kriz tonik ak kriz klonik.

Kriz sa yo jeneralman dire 1 a 3 minit. Yo ta dwe rele asistans ijans si yon kriz dire pi lontan pase 5 minit. Yon kriz ki dire plis pase 10 minit, oswa twa kriz san yon peryòd nòmal nan ant, endike yon kondisyon danjere yo rele estati epileptik konvulsif. Sa mande tretman ijans.

Kriz Clonic

 Tèm nan "klonik" soti nan mo grèk "Clonus" (KLOH-nus), ki vle di rapidman altène kontraksyon ak detant nan yon misk - nan lòt mo, repete souke . Mouvman yo pa ka sispann lè yo kenbe oswa ranplase bra yo oswa janm yo.

Kriz klonik yo ra. Pi komen yo se kriz tonik-klonik, nan ki se sakajew anvan, pa redisman ("tonik" pati a). Pafwa kriz tonik-klonik kòmanse ak sakajew pou kont li. Yo rele sa kriz klonik-tonik-klonik. Kriz sa yo gen tandans dire pou kèk segond a 1-2 minit.

Kriz Atonik

Kriz Atonik - pafwa ke yo rekonèt li kòm "atak gout" - prezante yon pèt brid sou kou nan ton nan misk. po je li yo ka tonbe, tèt la ka souke tèt, ak moun nan ka lage bagay sa yo epi souvan tonbe atè a. Nan kèk timoun, se sèlman tèt yo toudenkou gout. Anjeneral, moun nan rete konsyan. Kriz sa yo tipikman dire mwens pase 15 segonn. Yo souvan kòmanse nan anfans ankò dènye nan adilt. Anpil moun ki gen kriz atonik blese lè yo tonbe, se konsa yo ka chwazi pou yo itilize pwoteksyon tankou yon kas.

Jeneralize san-Motè - Kriz Absans

Yon kriz absans se yon Kriz Kòmanse Jeneralize ki pa  Peye-Motè. Yon kriz absans lakòz yon kout peryòd de "vid soti" oswa fikse nan espas epi anjeneral se konsa kout ke yo souvan chape avi. Tankou lòt kalite kriz, yo ki te koze pa aktivite nòmal nan sèvo yon moun. Ou ka tande tou moun ki rele kriz absans ti mal ("PUH-tee mahl") kriz malkadi, byenke non sa a pa komen ankò.

Kriz Febril

Kriz Febril yo tipikman ki gen eksperyans pa timoun ki gen laj 3 mwa a 6 ans, ki moun ki ka gen kriz Tonik-klonik lè yo gen yon gwo lafyèv. Malgre ke pa jeneralman asosye avèk nenpòt pwoblèm sante kache, kriz febril yo gen plis chans rive si gen yon istwa familyal nan kriz febril.

Pifò timoun ki gen kriz febril pa bezwen tretman chak jou avèk medikaman. Pami timoun ki gen premye kriz febrile anvan premye anivèsè nesans yo, mwatye ap gen omwen yon kriz plis. An jeneral, pespektiv alontèm pou timoun ki fè eksperyans kriz febril ekselan.

Opsyon Tretman Pou Kriz Malkadi

Lè li rive le pou ou trete kriz, jere, ak anpeche sentòm yo nan epilepsi, moun k ap viv ak yon dyagnostik gen yon varyete de opsyon tretman yo chwazi nan - sa vle di ou ka jwenn plan tretman ki pi bon pou ou.

Medikaman

Medikaman se tretman ki pi komen pou kontwole kriz, e se (nan pifò ka yo) premye esè terapi an. Dwòg anti-epileptik (AEDs) kontwole kriz pou apeprè 7 sou 10 moun k ap viv ak epilepsi. Jodi a gen yon varyete de AEDs ki disponib, ak medikaman diferan travay pi byen sib diferan kalite epilepsi. Doktè ou ap konsidere anpil faktè lè li preskri yon AED, ak kèk nan konsiderasyon sa yo enkli:

 • Kalite kriz malkadi
 • Lòt dyagnostik medikal yon moun
 • Laj ak sèks
 • Efè segondè potansyèl de yon medikaman

Li enpòtan pou diskite sou tout opsyon terapi AED ou avèk doktè ou. Yon moun pa ta dwe sispann oswa chanje medikaman kriz malkadi yo san yo pa pale ak doktè yo, paske sa ka lakòz konplikasyon grav. Efè segondè nan medikaman yo ta dwe rapòte bay doktè ou imedyatman.

Vagus nèv stimulatyon

Terapi eksitasyon nèv vag (VNS) se yon tretman ki fèt pou anpeche kriz lè li voye regilye, ti pulsasyon enèji elektrik sou nèv vag la nan sèvo a. Sa yo pulsasyon yo apwovizyone pa yon aparèy tankou yon pesmekè pou kè a (ki se poukisa VNS a se pafwa refere yo kòm yon pesmekè pou sèvo a).

Rejim terapetik

Rejim Ketogene a se yon rejim espesyal ki gen anpil grès, ki pa gen anpil idrat kabòn ki ede kontwole kriz nan kèk moun ki gen epilepsi. Li mande pou mezi atansyon nan kalori, likid, ak pwoteyin. "Ketogenic" refere a pwodiksyon an nan ketonn nan kò a (keto = ketonn, jenik = pwodwi), ki fòme lè kò a itilize grès pou sous enèji li yo. Anjeneral, kò a itilize idrat kabòn pou gaz li yo, men paske rejim alimantè ketogene a trè ba nan idrat kabòn, grès vin gaz prensipal la olye.

Rejim Ketogenic la ta dwe preskri pa yon doktè epi ak anpil atansyon kontwole pa yon dyetetik. Doktè tipikman rekòmande rejim alimantè ketogene a pou timoun oswa granmoun ki gen kriz pa reponn a medikaman kriz miltip.

Operasyon

Operasyon nan sèvo se yon lòt opsyon ki ka geri pou moun ki gen kriz ki pa ka kontwole avèk medikaman oswa lòt fòm tretman. Malgre ke pwosedi chirijikal pou kriz malkadi yo te itilize pou plis pase yon syèk, itilize nan operasyon dramatikman ogmante nan ane 1980 yo ak 90s, reflete efikasite li yo kòm yon altènativ a medikaman kriz malkadi pou pasyan ki gen kriz retounen.

Se pa tout pasyan ki kandida pou operasyon. Benefis yo nan operasyon yo ta dwe peze ak anpil atansyon kont risk li yo, ak tès vaste ki nesesè anvan operasyon an. Epileptologist travay ansanm ak nerochirurjyen, neropsikològ ak neroradyològ yo revize chak ka endividyèl anvan yo deside sou operasyon.

Sekirite Premye

Premye liy repons lè yon moun gen yon kriz se bay swen jeneral ak konfò epi kenbe moun nan an sekirite. Pou pifò kriz malkadi debaz premye swen se tout sa ki ka nesesè, pandan  kriz ki pi grav ka mande pou yon pi gwo degre nan swen.

Kisa pou w fè lè yon moun gen yon kriz

Malgre ke chak kalite kriz ka pote siy ak sentòm pwòp pa li , gen kèk aksyon ke chak moun kap reponn ta dwe pran pou ede moun ki gen kriz la rete an sekirite jiskaske kriz la pase oswa jiskaske èd ijans rive.

Toujou rete ak moun nan jiskaske kriz la fini

Kriz ka enprevizib, e li difisil pou di konbyen tan yo ka dire oswa kisa ki pral rive pandan yo. Gen kèk ki ka kòmanse ak sentòm minè men mennen nan yon pèt nan konsyans oswa tonbe. Lòt kriz ka kout epi fini nan segond.

Aksidan ka rive pandan oswa apre yon kriz malkadi, ki egzije asistans medikal adisyonèl. Si ou gen enkyetid sou yon aksidan ki te pran plas rele 911 imedyatman.

 • Asire‘w ke yo respire nomal
 • Fè atansyon sou longè kriz la
 • Rete Kalm - Pifò Kriz Sèlman Dire Kèk Minit
 • Anpeche aksidan nan deplase objè ki tou pre soti nan wout la
 • Fè moun nan konfòtab ke possib
 • Kenbe moun kap gade yo
 • Fè sansib ak sipò, epi mande lòt moun yo fè menm bagay la

Ki sa ou pa ta dwe fè lè yon moun ap fè yon kriz malkadi

Plizyè move konsepsyon toujou egziste sou kòman yo pi byen reponn a yon moun ki gen yon kriz malkadi. Isit la se yon gade nan sa ki PA fè, ak kouman yo pi byen kontwole sitiyasyon an jiskaske kriz la pase oswa èd ijans rive.

 • PA Kenbe Moun nan Fòs
 • PA mete anyen nan bouch moun nan
 • PA Bay dlo, grenn oswa manje nan bouch sòf si moun nan konplètman alèt

Kisa SUDEP ye?

Lanmò sibit inatandi nan epilepsi (SUDEP) se lè yon moun ki gen epilepsi mouri san atann, byenke lanmò a pa toujou evidamman gen rapò ak yon kriz malkadi. SUDEP se kòz prensipal lanmò nan moun ki gen epilepsi san kontwòl.

Klinikman, SUDEP defini kòm "lanmò a toudenkou, inatandi, temwen oswa san temwen, ki pa twomatik ak ki pa ta pral nwaye nan yon moun ki gen epilepsi, avèk oswa san prèv pou yon kriz malkadi, ak eksepte dokimante estati epilepticus, nan ki egzamen postmortem pa fè sa revele yon kòz estriktirèl oswa toksikolojik pou lanmò."

Ki faktè fanm yo ta dwe konsidere lè y ap viv avèk kriz malkadi?

Epilepsi pa fè diskriminasyon pa sèks. Men, byenke epilepsi afekte tou de gason ak fanm, sante, tretman ak enpak ki gen epilepsi ka varye selon sèks. Pou fanm, sa vle di gen konsiderasyon espesyal kenbe nan tèt ou lè w ap planifye lavi ou alantou kriz malkadi.

Malgre ke tout moun kap viv ak epilepsi gen pwoblèm yo konsidere, fanm yo ta dwe pran swen espesyal lè yo konsidere efè òmòn sou epilepsi, chwazi medikaman kriz malkadi, gwosès kontwòl nesans, paran, menopoz, sante zo, ak plis ankò

Kriz malkadi & Granmoun Aje

Ki sa ki lakòz kriz malkadi nan granmoun aje?

Kriz malkadi afekte moun ki gen tout laj. Pou granmoun aje nan swasant (60), katreven (80) oswa plis laj , pwoblèm ki gen rapò ak laj, itilize nan lòt medikaman, ak pèt nan endepandans ka poze pwoblèm adisyonèl nan tretman an.

Yon varyete de kòz ka mennen nan dyagnostik la nan kriz nan moun ki pi gran. Kèk koz pou kriz nan mitan moun ki pi gran gen ladan kriz post-konjesyon serebral, timè Benign oswa malfezan, konplikasyon segondè nan dyabèt, anomali metabolik, enfeksyon, ak evènman kadyovaskilè.